Онцлох мэдээ

​Жанрайсаг Бурхан

​Жанрайсаг Бурхан

Авалоктешивара буюу Мэлмийгээр болгоогч бодьсадва бол хамаг бурхадын нигүүслийг илэрхийлэгч, Их хөлгөнийхний хамгийн их шүтдэг бурхан юм. Хятад, Вьетнамд Куан Инь хэмээх эх бурханаар түүний төлөөлүүлдэг.Мөн Лянхуа баригч буюу Бадмапани: Тирумат (Триупати ) буюу Локешвара ( Ертөнцийн эзэн ) гэж ч нэрлэдэг. Төвдөөр: Авалокитешвараг Жэнрэзиг гэдэг (Монгол дуудлагаар Жанрайсиг): Жэн- мэлмий, рэ- тасралтгүй зиг- харах болгоох буюу мэлмийгээр болгоогч, нигүүслийн мэлмийгээр хамаг амьтаныг ямагт болгоогч гэсэн утгыг илэрхийлнэ.Санскритаар Авалокитешивара нэр нь ава- доошоо, локит – лок анзаарах, ажиглах, шүтэх, ишвара- эзэн ...

Үгсийн тайлбар
 • Хоосон чанар

  Бурханы шашны хамгийн дээд онол болох төв үзлээр аливаа юмс бүгд зөвхөн нэр томъёолол төдийд ...

 • Бодь сэтгэл

  Аливаа зовлонт амьтан бүгдийн зовлонг би арилгая “гэсэн сэтгэл хийгээд “амьтан бүгдийг зовлонгоос аврахын тулд ...

 • Адис жинлав

  Хүч чадлыг өгөх, хүч чадлыг сэргээх хүчин зүйл юм. Адистидэд бурханы лагшингийн адистид, сургаал зарлигийн ...

 • Эрхэм зарлиг

  Бурханы сургаал номлол бүгдийг “эрхэм зарлиг” гэдэг. Үүнийг дотор нь Бурхан багш нигуураар буюу амаар ...

 • Гэлэн (аяга тахимлаг)

  Бурханы шашинд ангид гэтэлгэгчийн санваар, бодьсадвын санваар, нууц тарнийн санваар гэх гурван санваар байдаг бөгөөд ...

 • Гурван сав аймгийг ялгах нь

  Төвдийн эртний орчуулагч нар асар их гурван сав аймгийн номыг хялбар ялгахын тулд билгүүнийг номлосон ...

Сурталчилгаа
Аман түүх 3 Аман түүх 2 Гэгээрэлд хүрэх мөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар II Шүгдэнгийн тухай айлдвар Гэгээн гэрэл Шинэ оюутны нүдийг нээх сайн номлол хэмээгч оршвой Төв үзлийн түлхүүр