Бурхан багшийн тэнгэрээс заларсан өдөр.

11-р сар 03, 2015

Бурхан багшийн тэнгэрээс заларсан өдөр.
Өнөөдөр 2014 оны 11р сарын 13 буюу Намрын сүүл сарын шинийн 22. Өдгөөгөөс 2600 орчим жилийн тэртээ эл өдөр Бурхан багш Шагжамүни Тэнгэрийн орноос Замбутивд эргэн заларсан бөлгөө. Тэнгэрийн орноо заларсан хэрэг нь Махамаяа хатан эхээ Хан Хурмастын Гучин гурван тэнгэрийн орноо төрсөнг болгоон таалж эхийн ачийг хариулахын тухайд Гучин гурван тэнгэрийн оронд залран өөрийн эх болоод бусад олон тэнгэрсд дээдийн номыг айлдан тэнгэрийн орноо Зуны оршил үйлдэн гурван сар оршсон түүхтэй. Замбутивд залралгүй өнө удсан тул номын хаадууд болон шавь сэлтээс эргэн үтэр залрахыг айлтгасны дагуу Намрын сүүл сарын шинийн 22 ны билигт сайн өдөр Замбутивд заларчээ.
Тэнгэрээс заларсан энэ үйлс зохиол нь Бурхан багшийн найман их үйлс зохилын нэгт тооцогддог бөгөөд энэ сайн өдрүүдэд Бурхан багшийн энэрэл нигүүлсэлийн эрдэм болоод сургаал номлолыг санан дурдаж, суралцан хэрэгжүүлэх тэргүүтэй сайн үйлийг хичээнгүйлэн үйлдэх аваас буяныг цаглашгүй их хураадаг тус эрдэмтэй.

Үгсийн тайлбар
 • Хоосон чанар

  Бурханы шашны хамгийн дээд онол болох төв үзлээр аливаа юмс бүгд зөвхөн нэр томъёолол төдийд ...

 • Бодь сэтгэл

  Аливаа зовлонт амьтан бүгдийн зовлонг би арилгая “гэсэн сэтгэл хийгээд “амьтан бүгдийг зовлонгоос аврахын тулд ...

 • Адис жинлав

  Хүч чадлыг өгөх, хүч чадлыг сэргээх хүчин зүйл юм. Адистидэд бурханы лагшингийн адистид, сургаал зарлигийн ...

 • Эрхэм зарлиг

  Бурханы сургаал номлол бүгдийг “эрхэм зарлиг” гэдэг. Үүнийг дотор нь Бурхан багш нигуураар буюу амаар ...

 • Гэлэн (аяга тахимлаг)

  Бурханы шашинд ангид гэтэлгэгчийн санваар, бодьсадвын санваар, нууц тарнийн санваар гэх гурван санваар байдаг бөгөөд ...

 • Гурван сав аймгийг ялгах нь

  Төвдийн эртний орчуулагч нар асар их гурван сав аймгийн номыг хялбар ялгахын тулд билгүүнийг номлосон ...

 • Гурван сав аймаг ном

  Бурхан багшийн айлдсан их сургаалыг агуулгаар нь гурав хуваадаг. Винайн буюу ёс суртахуун, сахил санваарыг ...

 • Цогт зөөлөн, Орь залуу

  Манзушри бурханы нэгэн алдар. Хэмжээлшгүй их эрдмийн чуулган цогцлоосон тул “цогт”, нисваанисын хатуу буртагаас хагацсан ...

 • Бандида

  Бандида гэдэг нь “тавыг ухаарагч” гэсэн утгатай санскрит үг бөгөөд их, бага таван ухааныг ухаарч, ...

 • Шастир

  Шастир гэдэг үг нь “шасадара” гэсэн санскрит үг бөгөөд “шаса” нь засах, “дара” нь аврах, ...

 • Хутагтын орон

  Энэтхэг орныг “Хутагтын орон” гэдэг. Бурхан багш Энэтхэг оронд заларч сургаал номлолоо айлдсаны дараа Энэтхэгт ...

 • Ганжуур, Данжуур

  Ганжуур гэдэг нь зарлигийн орчуулга гэсэн үг бөгөөд Данжуур гэдэг нь шастирийн орчуулга гэсэн үг. ...

 • Нисваанис

   “Сэтгэлийг машид тавгүй болгогч муу сэтгэл нь нисваанис мөн” хэмээн буддын сургаалд айлдсан байдаг. Муу ...

 • Бурхан

  Бурхан гэдэг үгийг Энэтхэгийн буддха гэдэг үгний сунжирсан хэлбэр гэж үздэг. Энэтхэг хэлэнд дараалан орсон ...

Сурталчилгаа
Аман түүх 3 Аман түүх 2 Гэгээрэлд хүрэх мөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар II Шүгдэнгийн тухай айлдвар Гэгээн гэрэл Шинэ оюутны нүдийг нээх сайн номлол хэмээгч оршвой Төв үзлийн түлхүүр Бодь мөрийн зэрэг Судар орчуулах эрдэм Гэгээн гэрэл ( гэвш жамба тинлей ) Монголын бурханы шашинтны аман түүх II Бодь мөрийн зэргийн бясалгахуй хөтөлбөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар I Багшийг тахихуй