Бурхан шашны сургаал үгс

11-р сар 01, 2012

Аливаа хилэнц бүгдийг эс үйлдэн
Алин буяныг хотол чуулган болгоод
Анхаарч өөрийн сэтгэлийг номхтговоос
Авралт тэр нь Бурханы шашин мөн / Будда/

Огторгуй сацуу тэрсүүд амьтан
Огоот тэдгээрийг дийлж яахан барах
Орь гагц уурын сэтгэлээ дарваас
Олиггүй дайсан бүхнээ дарсантай адил
Энэ дэлхийг ширээр бүрсүү хэмээвээс
Энэ тэнцэх шир хаанаас олдох
Эрхбиш гутлынхаа улыг л ширлэчихбэл
Энэгүй дэлхийг ширлэсэнтэй адил болох бус уу / Шантидэва /

Энэ ертөнцөд жаргал юу буй
Тэр бүхэн бусдыг жаргаах сэтгэлээс төрюү
Энэ ертөнцөд зовлон юу буй
Тэр бүгд өөрийгөө жаргаах сэтгэлээс л уршигдюу /Шантидэва

Ухааны сохор зуун жилийн амьдралаас
Утгыг танисан нэг өдрийн амьдрал чухал / Бурхан багш

Алин амьтныг баясуулваас бас тэгээд
Алин амьтныг жаргуулваас л Бурхан баясму за
Тэд л баясваас Бурхан бүхэн баясах хийгээд
Тэд л хорлогдвоос Бурхад хорлогдох болюу / Шантидэва /

Хэлэхгүй бол эцэг ч үл ухаарах тул илэрхий өгүүл
Засахгүй бол хүү ч үгэнд үл орох тул тааруулан тэмц
Суралцахгүй бол хэн ч үл ухаарах тул сайтар суралц
Эс өгвөөс садан ч эргэхгүй тул жаахан өг.
Үл ялих хүмүүний эрдэм нь аманд нь гарч байх
Үнэнхүү мэргэн хүний эрдэм нь насанд далд явах
Үлгэрлэвэл муу хог саг усны дээр хөвөх бөгөөд
Үнэт сайн чандман нь ёроолд нь живэх мэт / сажа бандида Гунгаажанцан/

Онц зовсоор байх амьтан ч ер үгүй
Огт амар байх амьтан ч бас ер үгүй
Орчлонд ер жаргал, зовлон хоёулаа
Огоот зун, өвөл мэт ээлжилсээр байх / Шантидэвэ

Оюун дааж үл чадах өмгөөс
Зохилдон чадах ухаант энгийн хүнтэй нөхөрлөсөн нь дээр
Эрдэмгүй цугларагсдын багш болсноос
Ухаан төгөлдөр сургуулийн сурагч болсон нь баясгалантай
Үг үл дуулах олны ноён болсноос
Явдал сайтай дээдсийн зарц болвоос жаргалтай / 5-р далай лам Лувсанжамц

Ямар мэт их далай дотор дуссан ус
Яавч далай дуустал тэр үл барагдана
Түүнчлэн бодийн угт огоот зориулсан буян
Тэрхүү бодийг олтол бас үл барагдана. / Оюундалай бээр айлдсан судраас /

Өвдөх гэдэг сэтгэл атал
Өвчинд тооцвол наддаа зовлон
Үхэл гэдэг бодь мөр байхад
Үл баясвал наддаа зовлон
Эх, үр хэмээх түрхэн холбоонд
Энэлэх аваас наддаа зовлон
Эдлэл хэмээх илбийн мэхэнд
Харам байвал надад зовлон
Нутаг хэмээх хорт гянданд
Омогших алдар байвал надад зовлон. / лам Гунгаа /

Гэр бүлийн төлөө хар амиа золь
Хүй элгэнийхээ төлөө гэр бүлээ золь
Хотол олны төлөө хүй элгэнээ золь
Хосгүй гэгээрлийн төлөө бүхнийг золь / Дармапада/

Эвдэрч үл дуусах сав ертөнц
Энэлж үл дуусах шимийн амьтан
Эргэж үл дуусах гаслант орчлон
Эндүүрч үл дуусах мунхаг сэтгэл ээ.
Үхэвч үл салах үйлийн үр
Үгүйрэвч үл орхих өр төлөөс
Өтлөвч үл арилах муу авьяас
Өлбөрөвч үл орхих олон санаа
Хайрлавч үл мөнхрөх амь бие
Ханилавч үл дагах янаг амраг
Харамлавч үл эзлэх эд мал
Гайхуулавч хамт үл одох нэр цол оо. /Тавдугаар Богд Цүлтимжигмэд/

Үгсийн тайлбар
 • Хоосон чанар

  Бурханы шашны хамгийн дээд онол болох төв үзлээр аливаа юмс бүгд зөвхөн нэр томъёолол төдийд ...

 • Бодь сэтгэл

  Аливаа зовлонт амьтан бүгдийн зовлонг би арилгая “гэсэн сэтгэл хийгээд “амьтан бүгдийг зовлонгоос аврахын тулд ...

 • Адис жинлав

  Хүч чадлыг өгөх, хүч чадлыг сэргээх хүчин зүйл юм. Адистидэд бурханы лагшингийн адистид, сургаал зарлигийн ...

 • Эрхэм зарлиг

  Бурханы сургаал номлол бүгдийг “эрхэм зарлиг” гэдэг. Үүнийг дотор нь Бурхан багш нигуураар буюу амаар ...

 • Гэлэн (аяга тахимлаг)

  Бурханы шашинд ангид гэтэлгэгчийн санваар, бодьсадвын санваар, нууц тарнийн санваар гэх гурван санваар байдаг бөгөөд ...

 • Гурван сав аймгийг ялгах нь

  Төвдийн эртний орчуулагч нар асар их гурван сав аймгийн номыг хялбар ялгахын тулд билгүүнийг номлосон ...

 • Гурван сав аймаг ном

  Бурхан багшийн айлдсан их сургаалыг агуулгаар нь гурав хуваадаг. Винайн буюу ёс суртахуун, сахил санваарыг ...

 • Цогт зөөлөн, Орь залуу

  Манзушри бурханы нэгэн алдар. Хэмжээлшгүй их эрдмийн чуулган цогцлоосон тул “цогт”, нисваанисын хатуу буртагаас хагацсан ...

 • Бандида

  Бандида гэдэг нь “тавыг ухаарагч” гэсэн утгатай санскрит үг бөгөөд их, бага таван ухааныг ухаарч, ...

 • Шастир

  Шастир гэдэг үг нь “шасадара” гэсэн санскрит үг бөгөөд “шаса” нь засах, “дара” нь аврах, ...

 • Хутагтын орон

  Энэтхэг орныг “Хутагтын орон” гэдэг. Бурхан багш Энэтхэг оронд заларч сургаал номлолоо айлдсаны дараа Энэтхэгт ...

 • Ганжуур, Данжуур

  Ганжуур гэдэг нь зарлигийн орчуулга гэсэн үг бөгөөд Данжуур гэдэг нь шастирийн орчуулга гэсэн үг. ...

 • Нисваанис

   “Сэтгэлийг машид тавгүй болгогч муу сэтгэл нь нисваанис мөн” хэмээн буддын сургаалд айлдсан байдаг. Муу ...

 • Бурхан

  Бурхан гэдэг үгийг Энэтхэгийн буддха гэдэг үгний сунжирсан хэлбэр гэж үздэг. Энэтхэг хэлэнд дараалан орсон ...

Сурталчилгаа
Аман түүх 3 Аман түүх 2 Гэгээрэлд хүрэх мөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар II Шүгдэнгийн тухай айлдвар Гэгээн гэрэл Шинэ оюутны нүдийг нээх сайн номлол хэмээгч оршвой Төв үзлийн түлхүүр Бодь мөрийн зэрэг Судар орчуулах эрдэм Гэгээн гэрэл ( гэвш жамба тинлей ) Монголын бурханы шашинтны аман түүх II Бодь мөрийн зэргийн бясалгахуй хөтөлбөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар I Багшийг тахихуй