Наманчлалын 35 бурханд мөргөл үйлдэх нь

10-р сар 31, 2012

Наманчлалын 35 бурханд мөргөл үйлдэж орчлонд тэргүүлшгүйгээс эдүгээг хүртэл төрөл төрөл тутамдаа хураасан нүгэл хилэнцийг наманчлаваас нэн сайн юм. 35 бурханд наманчлан мөргөл үйлдэхийн анханд амьдралын үзэгдэл болсон үхэл хийгээд мөнх бусыг сайтар дурьдаарай. Улмаар үхэл ирэх нь хэзээ мөдгүй магадтай хэмээх сэтгэлийг машид төрүүлээрэй. Дараа нь бодийн сэтгэлийг төрүүлэх зоригдолыг сайтар үүсгэх ёстой юм.

35 бурхан тус бүрт мөргөлийг үйлдэхийн сацуу тус тусын алдарыг нь дуудан, залбирлыг заавал уншина. Учир нь нэр алдрыг нь дуудсанаар ч буян хурааж чадахаар үл барам хилэнцийг тодорхой хэмжээгээр арилгадаг юм. Зөвхөн хамгийн эхний буюу Шагжамүни бурхан багшийн алдрыг үнэн сэтгэлийнхээ угаас дуудан залбирсаны төдийгөөр 80000 галавт хураасан нүгэл хилэнц ариусдаг хэмээх нь ч бий.

 1. Дэшин шэгва дажомба яндагвар зогви санжай шагж түвала чанцалло.
 2. Дэшин шэгва доржэ нинбо равдү жомбала чанцалло.
 3. Дэшин шэгва ринчэн одпройло чанцалло.
 4. Дэшин шэгва лүванги жалбола чанцалло.
 5. Дэшин шэгва баво дэла чанцалло.
 6. Дэшин шэгва балжи ла чанцалло.
 7. Дэшин шэгва ринчэн мэ ла чанцалло.
 8. Дэшин шэгва ринчэн да одла чанцалло.
 9. Дэшин шэгва тонба донёод ла чанцалло.
 10. Дэшин шэгва ринчэн давала чанцалло.
 11. Дэшин шэгва дима мэдбала чанцалло.
 12. Дэшин шэгва балжинла чанцалло.
 13. Дэшин шэгва цанбала чанцалло.
 14. Дэшин шэгва цанба жинла чанцалло.
 15. Дэшин шэгва чү лха ла чанцалло.
 16. Дэшин шэгва чү лхаей лхала чанцалло.
 17. Дэшин шэгва шэгва балсан ла чанцалло.
 18. Дэшин шэгва зандан балла чанцалло.
 19. Дэшин шэгва сэвжэд таяала чанцалло.
 20. Дэшин шэгва од балла чанцалло.
 21. Дэшин шэгва няан мэдби балла чанцалло.
 22. Дэшин шэгва срэд мэд жи вүла чанцалло.
 23. Дэшин шэгва мэдог балла чанцалло.
 24. Дэшин шэгва цанби одсэр намбар ролбай онбар чэнбала чанцалло.
 25. Дэшин шэгва бадми одсэр намбар ролбай онбар чэнбала чанцалло.
 26. Дэшин шэгва норбалла чанцалло.
 27. Дэшин шэгва данби балла чанцалло.
 28. Дэшин шэгва цанбал шиндү ёондаг ла чанцалло.
 29. Дэшин шэгва ванбо доги жанцан жи жалбола чанцалло.
 30. Дэшин шэгва шиндү намбар нонби балла чанцалло.
 31. Дэшин шэгва юллай шиндү намбар жалва ла чанцалло.
 32. Дэшин шэгва намбар нонбай шэгви балла чанцалло.
 33. Дэшин шэгва гүннай нанва годви балла чанцалло.
 34. Дэшин шэгва ринчэн бадма намбар нонба ла чанцалло.
 35. Дэшин шэгва дажомба яндагвар зогви санжай ринбочэ дан, бадмала равдү шүгва риванги жалбола чанцалло.

Хэмээн уншин аль чадахаар нүгэл хэлэнц хийсэн бол түүнийгээ наманчлан, хойшид хийхгүй хэмээн ам тангараг авч, нүгэл хилэнц хийгээгүй аваас нүгэл хилэнцэт амьтны нүгэл хилэнц арилаасай хэмээн хүчтэйгээр бодон уншваас тустай.

Үгсийн тайлбар
 • Хоосон чанар

  Бурханы шашны хамгийн дээд онол болох төв үзлээр аливаа юмс бүгд зөвхөн нэр томъёолол төдийд ...

 • Бодь сэтгэл

  Аливаа зовлонт амьтан бүгдийн зовлонг би арилгая “гэсэн сэтгэл хийгээд “амьтан бүгдийг зовлонгоос аврахын тулд ...

 • Адис жинлав

  Хүч чадлыг өгөх, хүч чадлыг сэргээх хүчин зүйл юм. Адистидэд бурханы лагшингийн адистид, сургаал зарлигийн ...

 • Эрхэм зарлиг

  Бурханы сургаал номлол бүгдийг “эрхэм зарлиг” гэдэг. Үүнийг дотор нь Бурхан багш нигуураар буюу амаар ...

 • Гэлэн (аяга тахимлаг)

  Бурханы шашинд ангид гэтэлгэгчийн санваар, бодьсадвын санваар, нууц тарнийн санваар гэх гурван санваар байдаг бөгөөд ...

 • Гурван сав аймгийг ялгах нь

  Төвдийн эртний орчуулагч нар асар их гурван сав аймгийн номыг хялбар ялгахын тулд билгүүнийг номлосон ...

 • Гурван сав аймаг ном

  Бурхан багшийн айлдсан их сургаалыг агуулгаар нь гурав хуваадаг. Винайн буюу ёс суртахуун, сахил санваарыг ...

 • Цогт зөөлөн, Орь залуу

  Манзушри бурханы нэгэн алдар. Хэмжээлшгүй их эрдмийн чуулган цогцлоосон тул “цогт”, нисваанисын хатуу буртагаас хагацсан ...

 • Бандида

  Бандида гэдэг нь “тавыг ухаарагч” гэсэн утгатай санскрит үг бөгөөд их, бага таван ухааныг ухаарч, ...

 • Шастир

  Шастир гэдэг үг нь “шасадара” гэсэн санскрит үг бөгөөд “шаса” нь засах, “дара” нь аврах, ...

 • Хутагтын орон

  Энэтхэг орныг “Хутагтын орон” гэдэг. Бурхан багш Энэтхэг оронд заларч сургаал номлолоо айлдсаны дараа Энэтхэгт ...

 • Ганжуур, Данжуур

  Ганжуур гэдэг нь зарлигийн орчуулга гэсэн үг бөгөөд Данжуур гэдэг нь шастирийн орчуулга гэсэн үг. ...

 • Нисваанис

   “Сэтгэлийг машид тавгүй болгогч муу сэтгэл нь нисваанис мөн” хэмээн буддын сургаалд айлдсан байдаг. Муу ...

 • Бурхан

  Бурхан гэдэг үгийг Энэтхэгийн буддха гэдэг үгний сунжирсан хэлбэр гэж үздэг. Энэтхэг хэлэнд дараалан орсон ...

Сурталчилгаа
Аман түүх 3 Аман түүх 2 Гэгээрэлд хүрэх мөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар II Шүгдэнгийн тухай айлдвар Гэгээн гэрэл Шинэ оюутны нүдийг нээх сайн номлол хэмээгч оршвой Төв үзлийн түлхүүр Бодь мөрийн зэрэг Судар орчуулах эрдэм Гэгээн гэрэл ( гэвш жамба тинлей ) Монголын бурханы шашинтны аман түүх II Бодь мөрийн зэргийн бясалгахуй хөтөлбөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар I Багшийг тахихуй