Үйлийн үр гэж юу вэ?

11-р сар 25, 2012

Үйлийн үр гэдэг нь байгалийн бөгөөд физикын хууль юм. Байгал дэлхийн зүй тогтол, учир шалтгааныг судлан танихаас өмнө түүнийг аливаа нэгэн далдын хүчтэй холбон тайлбарлах нь элбэг байдаг. Жишээ нь аянга буухад тэнгэр хилэгнэж байна гэх зэргээр үздэг байжээ.

Гэвч хүн төрөлхтөний хөгжил дэвшилийн явцад тэр мэтийн мухар сүсэг, бишрэл биднээс алслан холдож бид бүхэн юмсын зүй тогтолыг учир шалтгааны үүднээс шинжлэх ухаанчаар танин мэддэг болсон. Жишээ нъ Исаак Ньютон алим мөчрөөс тасран унасан шалтгааныг судлаж таталцалын хуулийг нээсэн.

Энэ мэт энгийн зүйлүүд хүртэл учир шалтгаантай байдаг.

Хүний жаргах, зовох нь хэн нэгэн Дээд Эзэн тэнгэрийн хайр ивээл, ял шийтгэл гэж тайлбарладаг байсан буурангуй хуучин үзлийг няцаан хүний жаргах зовох шалтгаан нь гаднаас бус, хүн өөрийн үйлдсэн сайн муу үйлтэй нь холбоотой байдаг учир үйлийн үрийн сургаалыг Бурхан багш бидэнд сургаал номондоо үлдээсэн байна.Бидний жаргах зовох нь зөвхөн биднээс өөрсдөөс нь хамаардаг. Бидний хийсэн сайн үйл бидэнд зол жаргалыг авч ирдэг.

Харин хүний өдүүлсэн гэмт явдал нь хүсэшгүй зовлонг авч ирдэг юм.

Үгсийн тайлбар
 • Хоосон чанар

  Бурханы шашны хамгийн дээд онол болох төв үзлээр аливаа юмс бүгд зөвхөн нэр томъёолол төдийд ...

 • Бодь сэтгэл

  Аливаа зовлонт амьтан бүгдийн зовлонг би арилгая “гэсэн сэтгэл хийгээд “амьтан бүгдийг зовлонгоос аврахын тулд ...

 • Адис жинлав

  Хүч чадлыг өгөх, хүч чадлыг сэргээх хүчин зүйл юм. Адистидэд бурханы лагшингийн адистид, сургаал зарлигийн ...

 • Эрхэм зарлиг

  Бурханы сургаал номлол бүгдийг “эрхэм зарлиг” гэдэг. Үүнийг дотор нь Бурхан багш нигуураар буюу амаар ...

 • Гэлэн (аяга тахимлаг)

  Бурханы шашинд ангид гэтэлгэгчийн санваар, бодьсадвын санваар, нууц тарнийн санваар гэх гурван санваар байдаг бөгөөд ...

 • Гурван сав аймгийг ялгах нь

  Төвдийн эртний орчуулагч нар асар их гурван сав аймгийн номыг хялбар ялгахын тулд билгүүнийг номлосон ...

 • Гурван сав аймаг ном

  Бурхан багшийн айлдсан их сургаалыг агуулгаар нь гурав хуваадаг. Винайн буюу ёс суртахуун, сахил санваарыг ...

 • Цогт зөөлөн, Орь залуу

  Манзушри бурханы нэгэн алдар. Хэмжээлшгүй их эрдмийн чуулган цогцлоосон тул “цогт”, нисваанисын хатуу буртагаас хагацсан ...

 • Бандида

  Бандида гэдэг нь “тавыг ухаарагч” гэсэн утгатай санскрит үг бөгөөд их, бага таван ухааныг ухаарч, ...

 • Шастир

  Шастир гэдэг үг нь “шасадара” гэсэн санскрит үг бөгөөд “шаса” нь засах, “дара” нь аврах, ...

 • Хутагтын орон

  Энэтхэг орныг “Хутагтын орон” гэдэг. Бурхан багш Энэтхэг оронд заларч сургаал номлолоо айлдсаны дараа Энэтхэгт ...

 • Ганжуур, Данжуур

  Ганжуур гэдэг нь зарлигийн орчуулга гэсэн үг бөгөөд Данжуур гэдэг нь шастирийн орчуулга гэсэн үг. ...

 • Нисваанис

   “Сэтгэлийг машид тавгүй болгогч муу сэтгэл нь нисваанис мөн” хэмээн буддын сургаалд айлдсан байдаг. Муу ...

 • Бурхан

  Бурхан гэдэг үгийг Энэтхэгийн буддха гэдэг үгний сунжирсан хэлбэр гэж үздэг. Энэтхэг хэлэнд дараалан орсон ...

Сурталчилгаа
Аман түүх 3 Аман түүх 2 Гэгээрэлд хүрэх мөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар II Шүгдэнгийн тухай айлдвар Гэгээн гэрэл Шинэ оюутны нүдийг нээх сайн номлол хэмээгч оршвой Төв үзлийн түлхүүр Бодь мөрийн зэрэг Судар орчуулах эрдэм Гэгээн гэрэл ( гэвш жамба тинлей ) Монголын бурханы шашинтны аман түүх II Бодь мөрийн зэргийн бясалгахуй хөтөлбөр Шүгдэнгийн тухай айлдвар I Багшийг тахихуй